Regulamin

Estimated read time 2 min read

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego kantor-online.com (zwany dalej „Serwis”), prowadzonego przez firmę będącą właścicielem serwisu.
 2. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod adresem email.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

§2 Warunki korzystania

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o których Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Serwisu.

§3 Rejestracja i konta użytkowników

 1. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji i utworzenia konta.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła i loginu.

§4 Odpowiedzialność

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.
 2. Serwis nie gwarantuje ciągłości dostępu do Serwisu ani jakości usług.
 3. Zawarte w serwisie treści nie muszą być prawdziwe i mogą mieć charakter ekspresji artystycznej.
 4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§5 Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, etyką i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać treści o charakterze reklamowym, spamu, treści naruszających prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

§6 Postępowanie w przypadku naruszenia Regulaminu

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Serwis ma prawo podjąć odpowiednie kroki, w tym usunięcie konta.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Serwisu.